Onderzoek van Hanno: geen reden voor minder koolhydraten

Over niets is de afgelopen jaren zo veel gecommuniceerd als over koolhydraatarme voeding. De feiten leken niet van belang, de persoonlijke meningen des te meer. Zoals de meeste mensen wel zullen weten is Hanno Pijl een groot pleitbezorger voor koolhydraatarme voeding. Het is goed dat hij samen met een aantal andere  mensen heeft onderzocht of deze adviezen ook aansluiten bij wetenschappelijke inzichten.

Midden juli verscheen dit onderzoek waaraan Hanno meewerkte in het wetenschappelijke tijdschrift The American Journal of Clinical Nutrition. In het onderzoek werd een voedingspatroon met weinig koolhydraten en weinig vet bij mensen met diabetes vergeleken.  Het verschil qua gezondheidsuitkomsten is gering en verdwijnt na twee jaar.  Bovendien was de bewijskracht  kwalitatief laag tot matig.

 

Hoeveel koolhydraten en vet eten we eigenlijk

Het advies van de Gezondheidsraad is om tussen de 40 en 70 energieprocent koolhydraten te eten. Volgens de Voedsel Consumptie Peiling 2007- 2010  (VCP) eten we gemiddeld 45 energieprocent koolhydraten. De aanbeveling voor vet is 20 – 40 energieprocent.  In het geval van overgewicht is dat 20 – 35 energieprocent.  Het advies is maximaal 10 energieprocent verzadigd vet. Volgens de VCP eten we gemiddeld 34% vet, dat bestaat uit 13% verzadigd vet. Er werd in het onderzoek een voedingspatroon met weinig koolhydraten (minder dan 40 energieprocent) en een voedingspatroon met weinig vet (minder dan 30 energieprocent) met elkaar vergeleken.

Resultaat onderzoek

Er zijn 36 onderzoeken meegenomen met totaal  2160  deelnemers met diabetes type 2. In het begin zijn er kleine positieve verschillen voor het koolhydraatarme voedingspatroon voor het bloedglucose  en vetgehaltes in het bloed maar die zijn na een jaar verdwenen. Er zijn geen verschillen gevonden in effect op gewicht, bloeddruk en kwaliteit van leven. Dit sluit aan bij de bevindingen van Kirsten Berk vorig jaar.

Heterogeniteit

De onderzoekers melden dat de heterogeniteit van de studies een reden zou kunnen zijn dat de resultaten anders zijn dan verwacht. Toch bleken er geen verschillen tussen de studies met erg weinig koolhydraten en andere hoeveelheid koolhydraten.

Opmerkelijk

Het onderzoek is accuraat uitgevoerd. De resultaten uit het onderzoek spreken voor zich. Daarom is het opmerkelijk dat de conclusie zoals gebruikelijk is in wetenschappelijk onderzoek niet uitsluitend weergeeft wat uit het onderzoek blijkt. De onderzoekers lijken niet tevreden zijn dat het niet hun mening bevestigt. Wellicht geven ze daarom in het artikel ook hun mening dat ze denken dat de resultaten anders zouden moeten zijn. Dit is not done in een serieus onderzoek.

Verzadigd vet

Een voedingspatroon met weinig koolhydraten bevat meer vet en vaak is dat dan ook meer verzadigd vet. Afgelopen week stuurde Hanno een tweet dat verzadigd vet schadelijker is dan onverzadigd vet of suiker voor de lever. Uit onderzoek is al langer bekend dat het voor je gezondheid verstandig  is om verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet. Dat geldt niet voor het vervangen van verzadigd vet door geraffineerde koolhydraten.

Relatie koolhydraten en levensverwachting

Recent verscheen ook dit onderzoek dat overigens niet gaat over mensen met diabestes 2. Uit het onderzoek blijkt dat zowel het eten van heel weinig als heel veel koolhydraten mogelijk een rol spelen bij het verlagen van de levensverwachting. Dit is in lijn met het advies van de Gezondheidsraad die adviseert dat je voeding bestaat uit 40 tot 70 energieprocent koolhydraten.

Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat er geen reden is om heel weinig koolhydraten te eten voor je gezondheid als je diabetes hebt. Voor een individuele patiënt kan dat anders liggen maar in het algemeen heeft het geen zin om te blijven hameren op koolhydraatarme voeding . Wel is het verstandig te kiezen voor kwalitatief goede koolhydraten.  Laten we hopen dat Hanno dit actief gaat delen zodat zijn fans ook betere adviezen kunnen geven dan dat ze nu doen.

Annette Wessels berekende het effect van het schrappen van koolhydraten? Je kunt het hier lezen.