COPYRIGHT

Disclaimer

Door deze internetsite te gebruiken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Liesbeth Oerlemans besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is niet bedoeld als persoonlijk advies. Liesbeth Oerlemans aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijke opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Liesbeth Oerlemans behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Liesbeth Oerlemans is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De website is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige op deze website weergegeven informatie te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Liesbeth Oerlemans. Contact opnemen hiervoor kan via liesbeth@liesbethoerlemans.nl