Vormt Cola een gevaar voor onze gezondheid?

Ja!* Wordt dit veroorzaakt door een kankerverwekkende stof? Nee vermoedelijk niet. Er zijn aanwijzingen dat het kanker kan veroorzaken bij ratten als ze enorme hoeveelheden gebruiken. Als je dit vertaalt naar menselijke hoeveelheden, zou je 1000 blikjes Cola op een dag moeten drinken. Ik zie veel berichten dat Cola dus niet ongezond is. Dat zeg je alleen als je je sec op dit onderzoek baseert. Als je wat verder nadenkt, kom je met weinig moeite tot de conclusie dat Cola om andere redenen zeker ongezond is. Er zit enorm veel suiker in en het bevat geen nuttige voedingsstoffen. Dagelijks een glas Cola extra resulteert na een jaar in een gewicht van 5 kilo** meer. Doe je gewicht gewoon een plezier en drink water of thee (zonder suiker).

* Of iets toxisch is, hangt af van de hoeveelheid die je consumeert. Bij een ‘normaal gezond’ voedingspatroon kan een glas Cola geen kwaad (hoewel het ook niet bijdraagt aan onze gezondheid).

** Getal is mede afhankelijk van je gewicht en is slechts een indicatie.