Corona: van chaos naar logisch proces

Ik heb lang vertrouwen gehouden in onze overheid met betrekking tot de aanpak van corona, maar dat is sinds gisteren verdwenen omdat niemand basale vragen kan of wil beantwoorden. Worden we als burgers wel serieus genomen? Er komt steeds meer nieuwe informatie die vragen oproept. Hierdoor worden de basisafspraken steeds vaker vergeten. Dat wordt steeds paniekerig ‘opgelost’ door nog meer regels. Hoe meer (gedetailleerde) informatie, hoe onduidelijker het wordt, toch?

Steeds is expliciet gezegd dat testen uitsluitend zin heeft bij symptomen: zie kopje ‘geen symptomen, geen coranatest’.De combinatie van positieve PCR-test met symptomen geeft redelijk zeker aan dat je daadwerkelijk corona hebt.

 

 

‘De belangrijkste regel is: blijf 1,5 meter van elkaar vandaan! ‘

Testen zonder symptomen?

Vorige week was op Schiphol ineens de regel dat iedereen zich kon laten testen, ook mensen die geen klachten hadden. Dat was eerder niet de bedoeling. Is het beleid veranderd? Ja, deze week retweette Hugo de Jonge dat je je alleen kan worden getest met klachten. Door steeds iets anders te communiceren wordt het er niet duidelijker op.

In de waarschuwing van de coronamelder staat nog steeds: ‘Heb je geen klachten? Doe een coronatest en blijf thuis tot je de uitslag weet.’ 11-9 is dit, in verband met capaciteitsproblemen, ook aangepast en is het beleid dus ‘laat je alleen testen met klachten.’

Ondertussen tweet Hugo de Jonge enthousiast hoe goed hij het allemaal weer geregeld heeft. Dat is dus maar de vraag.

Het zou kunnen zijn dat mensen die in aanraking zijn gekomen met een besmettingshaard beter wel kunnen worden getest om de mensen met asymptomatische eruit te halen. Maar dat hoeft niet speciaal te gelden voor Schiphol of mensen die een waarschuwing krijgen via de app. Het RIVM is van mening dat dit niet nuttig is. In Duitsland worden mensen wel grootschalig asymptomatisch (zonder klachten) getest.

Zo veel mogelijk testen

Steeds wordt gezegd dat je je ook bij matige klachten moet laten testen. De GGD houdt dat echter regelmatig af. Ik zag gisteren weer een voorbeeld hiervan. De GGD test niet zomaar niet. Daar zal een reden voor zijn. Kan hetgeen Hugo de Jonge belooft niet waar worden gemaaakt door de GGD? Zeg dat dan eerlijk, want nu beschadigt het weigeren van testen het vertrouwen in de GGD, zeker alls het om een zorgverlener gaat. Dat komt misschien helemaal niet door de GGD maar die worden er wel – terecht of niet – op aan gekeken. Wat is er aan de hand?

Coranamelder

Sinds vandaag wordt de corona-app getest. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Dat doet er ook niet toe want ik ben geen deskundige. Ik heb wel wat input van deskundigen voor je vezameld. De Autoriteit Persoongegevens blijft zeer kritisch. Dat geldt ook voor het Rathenau Instituut. Ook Daniël Verlaan benoemt belangrijke afwegingen.

Volgens Cecile Janssens is het bluetooth signaal een belabberde indicator van mogelijke besmetting.

Hoe zit het met de Cornamelder-app als je zelf zorgverlener bent? Dan krijg je misschien wel elke dag een signaal dat je in de buurt ben geweest van een covid-patient (in het ziekenhuis). Moet je dan doorlopend getest worden en thuis afwachten? Heeft iemand hierover nagedacht?

Ik zie veel mensen met belangen tweeten hoe top deze app is. Waarom deelt de overheid de dillema’s niet? Het lijkt er nu al op dat de app weinig tot niets op zal leveren terwijl het veel kost. Geld dat beter in de activiteiten van de GGD gestoken kan worden.

‘Wat je ook besluit over het gebruik van de app de 1,5 meter afstand blijft cruciaal.’

Communicatie

Ik belde vandaag met her corananummer 0800 1351 met een ‘moeilijke’ vraag. De dame was super vriendelijk, maar wist het antwoord niet. Als ze het antword niet weten is er geen achterwacht. Als knelpunten nergens kunnen worden gemeld blijven ze bestaan. Elke goede klantenservice heeft toch een achterwacht?

Aanpak

We hebben professionals met veel passie en lef nodig. Mensen die hun mond open doen als iets niet klopt omdat ze de gezondheid van burgers belangrijker vinden dan hun eigen positie. En Hugo, die gun ik echte vrienden in plaats van meepraters. Mensen die hem niet alleen inhoudelijk kunnen helpen maar ook mensen die hem leren dat je door te luisteren zoveel meer leert en bereikt dan door alleen maar te zenden. Wie steekt zijn nek uit voor onze gezondheid? Ik heb nu het gevoel dat niemand dat doet.

‘Chaos los je op door je processen te verbeteren, niet door nog meer regels te verzinnen.’

Disclaimer

Mijn persoonlijke mening doet er niet toe. Ik vind echter wel belangrijk dat de feiten duidelijk zijn en vindbaar. Heb je (serieuze) vragen stel ze! Als er iets niet klopt dat ik schrijf hoor ik het ook graag.