Gezonde leefstijl kan medicatie verminderen

Veel enthousiaste tweets over deze studie. Het lijkt of mensen denken dat er nieuwe conclusies zijn. Dat geeft aan dat mensen de studie niet lezen of  helemaal niet weten wat al bekend is en gewoon iets delen dat wel leuk klinkt.

Sinds begin dit jaar worden drie erkende leefstijlinterventies vergoed via de basisverzekering: Cool, Slimmer en Beweegkuur. Deze zijn door het RIVM terecht of niet als effectief beoordeeld. Tevens gaat het om verzekerde zorg. Voor de basisverzekering betekent dat dat mensen geen bedrag bij hoeven te betalen. Kooklessen, hoe belangrijk ook behoren niet tot verzekerde zorg en wordt dus niet vergoed uit het zorgbudget. De interventie in de nieuwe studie is door het RIVM niet als effectief beoordeeld en bovendien voldoet het niet aan verzekerde zorg. Tot zo ver het praktische deel. Veel interessanter is de inhoud die nog best wat vragen oproept.

 

Fijn dat gewichtsreductie medicatie kan verminderen

Uiteraard is top dat er mogelijkheden zijn om gemotiveerde mensen te helpen met het afbouwen van medicatie door een gezonde leefstijl. Het bekende mechanisme is dat als je mensen met overgewicht intensief begeleidt met hun leefstijl ze af zullen vallen en bloedwaardes daardoor (meestal) beter zullen zijn. Betere bloedwaardes betekent minder medicatie.

Geen controlegroep

Waar ik al meer dan een jaar vragen over stel is hoe je zonder controlegroep weet of een interventie een goede keuze is. Iedere wetenschapper weet dat dat niet kan zonder controlegroep. De meeste besluitvormers (bij verzekeraars en politici) zijn geen wetenschappers en lijken dat niet te snappen.

Veel ontbrekende gegevens

Wat opvalt in dit verslag van de interventie is dat de interventie niet nauwkeurig wordt beschreven. Het onderzoek is erg slordig uitgevoerd. Er ontbreken veel data. Dat zie je door de ‘n’ in tabel 4 met elkaar te vergelijken. Uit tabel 4 blijkt dat van 65 (van de 72) mensen het gewicht is gemeten. Waarom ontbreken er 7 en wordt niet duidelijk toegelicht waarom? Kwamen die aan en vertekenden die het resultaat ongunstig?

Interventie is onbekend

Wat en hoeveel eten ze? Hoeveel bewegen ze? Geen idee allemaal. Ergens staat wel beschreven dat ze niet caloriebeperkt of veel vet aten. Dat is niet in lijn met wat eerder steeds weer opnieuw werd gecommuniceerd en wordt ook niet toegelicht.  Eerder waren ze lovend over het boek van Hanno Pijl. Uit berekening bleek dat daarin het aandeel vet 57% is. Het advies van de Gezondheidsraad in geval van overgewicht is 35 energieprocent. 57 zou ik daarom wel hoogvet noemen. Uit dit NOS-artikel blijkt dat het inderdaad wel om koolhydraatarme voeding gaat en dat betekent bijna automatisch hoog vet. Waarom staat dan zo expliciet in het artikel dat dit niet het geval is. Waarom is het nodig iets te publiceren dat niet strookt met de feiten?

Proces metingen niet duidelijk beschreven

Er staat dat de artsen geen inzicht hadden in de onderzoeksresultaten. Dat kan waar zijn, maar net zo goed niet waar zijn aangezien niet wordt toegelicht hoe de procedure is en hoe dat dus is voorkomen. Dat is echter wel gebruikelijk bij een goed opgezet onderzoek. De vraag is of iedere deelnemer bij de start de juiste medicatie had of dat artsen vanwege deelname aan  het onderzoek de medicatie al heroverwogen.

Wat is het resultaat op de langere termijn zonder begeleiding

Een gewichtsafname van 4,9 kilo na 6 maanden is een goed resultaat. Gezien het ontbreken van meetgegevens kan dit getal geflatteerd zijn. Dit getal is realistisch bij elke interventie waarbij mensen 6 maanden intensief worden begeleid. Dat zegt zonder controlegroep daarom weinig over het effect van dit specifieke programma. Verder is het belangrijk te weten wat de resultaten op langere termijn zijn als mensen zonder intensieve begeleiding weer verder gaan.

Conclusie

Het is onduidelijk waarom dit onderzoek zo enthousiast wordt gedeeld. Het is een onduidelijke beschrijving van activiteiten waardoor de conclusies niet genoeg onderbouwd zijn om conclusies over de kwaliteit van deze interventie te trekken. En dan is een vergoeding van ca. 3800 euro per persoon, dat kost Keer Diabetes 2 Om, heel veel geld dat ook anders kan worden besteed.

PS uitleg verzadigd vet

Als je denkt dat je onbeperkt verzadigd vet kunt eten is het handig om dit stuk van Carlo Kool nog even te lezen. De conclusie van dit stuk is nog steeds dat je ook niet onbeperkt verzadigd vet kunt eten ook al communiceren allerlei mensen dat.