Kwaliteit gaat over inhoud en niet over mij

Kwaliteit gaat over inhoud en niet over mij

Deze post heb ik vooral voor gewichtsconsulenten geschreven maar als jij kwaliteit ook belangrijk vindt, vind je het misschien ook fijn deze post te lezen. 

In een stormachtige week vond een heftige discussie plaats in de besloten groep gewichtsconsulenten op Facebook. Ik ben bewust uit deze groep gestapt. De discussie, die ik niet meer kan lezen omdat ik niet meer in de groep zit, is echter niet geluwd. Ik heb de behoefte toe te lichten waar het voor mij om gaat.

Op de allereerste plaats gaat deze discussie over kwaliteit. Maar daarnaast ook over respect. Om het ook leesbaar te houden voor meelezers zal ik het zo helder mogelijk omschrijven. De inhoudelijke punten waar het om laat ik weg om te voorkomen dat ik daar wederom uren aan moet besteden, want daar heb ik gewoon geen energie meer voor.

 

Mijn missie

Iedereen die mij een beetje kent of een paar minuten met me praat weet dat mijn passie is om mensen op het gebied van voeding gezonde(re) keuzes te laten maken die zo eenvoudig mogelijk zijn. Dus geen ingewikkelde adviezen als die niet aantoonbaar helpen. Dat lijkt me een uitgangspunt dat elke prof zou kunnen omarmen. Als dat voor jou als prof niet geldt zou ik je adviseren goed na te denken of je wel het juiste vak hebt gekozen.

Mijn netwerk

Ik spreek belangeloos iedereen aan op kwaliteit en dus niet alleen gewichtsconsulenten maar ook andere profs en de levensmiddelenindustrie. In mijn netwerk zitten (ook een aantal) mensen die het voor het zeggen hebben in Nederland (op het gebied van voeding). Zij waarderen mijn visie en vragen er vaak zelfs naar. Blijkbaar zeg ik zinvolle dingen. Dat kunnen veel meer mensen. Ik denk echter dat er weinig mensen zijn die een goed inzicht hebben hoe alle lijntjes lopen in het debat over voeding. Daar investeer ik enorm veel tijd in met het doel de kwaliteit van de adviezen en informatie te verbeteren. Als je slim bent maak je daar gebruik van in plaats van me tegen te werken.
(Iemand geeft als feedback dat dit ook vervelend over kan komen. Wat ik bedoel te zeggen is niet dat iemand moet doen wat ik wil. Dat vind ik oprecht niet. Het is wel zo dat ik echt heel veel mensen spreek en ik die ook enthousiast kan maken voor het beroep gewichtsconsulent en het dan wel fijn is als ik daarbij wordt geholpen door gewichtsconsulenten. Ik kan dat uiteraard niet alleen en dat wil ik ook niet.)

Mijn bijdrage in de groep gewichtsconsulenten

Ik weet niet goed meer hoe ik in deze groep terecht gekomen ben. Ik zat er een paar weken in, misschien 1,5 maand of zo schat ik in. Het is een groep waarin gewichtsconsulenten (zowel leden van de BGN als niet-leden) elkaar helpen met praktische en inhoudelijke vragen. Ik reageerde op inhoudelijke vragen. Ik heb er geen enkel probleem mee als mensen iets niet weten en dat vragen. Dat is juist goed en zo word je een betere gewichtsconsulent. Ik vind het ook leuk om vragen te beantwoorden. Er was echter één gewichtsconsulente die continu volstrekte flauwekul schreef waarop ik reageerde. In de laatste discussie waaraan ik deelnam schreef een beginnend gewichtsconsulent dat ze wat geschreven werd niet had geleerd maar wel interessant vond.  De tekst was erg stellig. Dat een wellicht wat onzekere beginnend gewichtsconsulent dan twijfelt aan haar kennis is logisch. Er werd op gereageerd door meerdere mensen (ook door mij) dat de post niet just was en je de adviezen beter niet kunt volgen. De gewichtsconsulent.reageerde zoals gewoonlijk niet inhoudelijk maar probeerde weer willens en wetens mijn integriteit te beschadigen. Ik zat in de groep om gewichtsconsulenten te helpen en de kwaliteit van de adviezen te verbeteren. Niet om me te laten beledigen door iemand die denkt dat ze het als gewichtsconsulent beter weet dan de experts van de Gezondheidsraad.

Ik stapte uit de groep gewichtsconsulenten

Ik schreef 17 januari een post in de groep dat ik de groep ging verlaten omdat ik het geen zinvolle tijdsbesteding vind als het niet om kwaliteit gaat. Tevens nodigde ik gewichtsconsulenten die kwaliteit wel belangrijk vinden uit om me een vriendschapsverzoek te sturen. In 2 dagen tijd ontving ik zo’n 100 vriendschapsverzoeken en heel veel persoonlijke berichten ook van onbekende gewichtsconsulenten dat ze zoveel hebben aan mijn bijdagen en dat ze het jammer vinden dat ik de groep verlaten heb. Ik begrijp van anderen dat de discussie daar verder gaat.

De BGN-leden willen wel kwaliteit

Wat ik (mede) heb bereikt is dat het onderwerp kwaliteit voor gewichtsconsulenten nu (nog meer) op de kaart staat. Door de introductie van het landelijke examen is er een slag gemaakt, maar nu moeten ook de huidige leden worden aangepakt. Dat kan alleen als de BGN-leden zelf niet meer accepteren dat leden onzin verspreiden en elkaar daarop aanspreken. Als iemand. liever haar eigen mening verspreidt in plaats van onderbouwde adviezen moet ze dat uiteraard zelf weten maar niet als BGN-lid. Het probleem is opgelost als elk BGN-lid ‘gewoon’ het correcte verhaal vertelt. En als je dat liever niet doet je lidmaatschap opzegt of je daar in het uiterste geval toe wordt gedwongen. Ik heb begrepen dat meerdere mensen een klacht  hebben ingediend bij de BGN. Even voor de duidelijkheid: ik vind dat gewichtsconsulenten die bewust onzin verspreiden de beroepsgroep schaden. Dat is iets anders dan per ongeluk (door onwetendheid) iets  communiceren dat niet juist is. Ik heb zelf niemand gemeld bij de BGN en dat uiteraard ook niet gevraagd aan anderen. Ik ben niet laf en spreek altijd met open vizier.

Persoonlijke aandacht

Ik vond al die aandacht deze week voor mij als persoon overdonderend. Ik houd van (de inhoud van) mijn vak en door dat te delen krijg ik aandacht. Dat hoort erbij. Dat is prima, maar dat is niet waar ik gelukkig van word. Ik word echter wel ongelukkig als mensen mij bewust, ook nog eens zonder reden willen schaden.

Ik ben een mens met gevoel

Ik constateer vaak dat menen geen onderscheid kunnen of willen maken tussen inhoud en persoonlijke aanvallen. Ik reageer altijd inhoudelijk en niet op de persoon. Ik begrijp niet waarom mensen dan nodig vinden om mij persoonlijk aan te vallen terwijl ik belangeloos, dus in mijn vrije tijd gewichtsconsulenten help om betere adviezen te geven. In mijn visie verdien ik daarvoor minstens respect. Gezien de enorm veel positieve persoonlijke reacties en bedankjes voor mijn inzet heb ik gemerkt dat er heel veel gewichtsconsulenten zijn die mijn input waarderen. Dat is fijn.

Iedereen verdient als mens respect. Dat toon je niet door iemand op een voetstuk te plaatsen en naar de mond te praten, maar door te vragen waarom iemand liever zich zelf centraal stelt dan inhoudelijk correcte adviezen te geven. Daar help je niet alleen die persoon mee mee maar ook de kwaliteit van het vak.

Ook mij moet je niet geloven

Vind je belangrijk om kwalitatief goede adviezen te geven, zorg dan dat je weet of je mensen volgt die deskundig zijn. Soms vragen mensen waarom ze mij wel moeten geloven. Je moet mij helemaal niet geloven. Je kunt van mij wel leren hoe je kunt beoordelen of informatie juist is of niet. Ik leer je en onze studenten graag om zelf na te denken. Als we nog geen vrienden zijn op Facebook en je dat wel leuk vindt stuur dan gerust een vriendschapsverzoek. Iedereen die een inhoudelijke discussie wil voeren of mee wil lezen is welkom.

Ben je nog geen gewichtsconsulent maar wil je dat wel graag worden? Kijk dan hier! Ben je al wel gewichtsconsulent maar twijfel je over een aantal zaken? Kijk dan even hier naar mijn e-cursus. Het leuke van deze cursus is dat je goed leert om een eigen onderbouwde visie te ontwikkelen. En je krijgt er van de BGN ook nog eens 4 punten voor.