Balans Top: we werken bij voorkeur zonder doelstelling, zegt Rosenmöller

Vandaag is weer de jaarlijkse Balans Top. Hier wordt geëvalueerd hoe succesvol o.a. het Convenant Gezond Gewicht en JOGG zijn. Het is een interne aangelegenheid. Elk jaar verschijnt op de dag van de Balans Top een persbericht dat ze uiterst tevreden zijn. Waarmee ze tevreden zijn is in dit persbericht nog nooit toegelicht.

Paul geeft eerlijk toe dat hij geen doelstellingen heeft

Paul Rosenmöller is sinds 30 augustus 2005, nu ruim 8,5 jaar dus, de voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht en werd afgelopen maandag geïnterviewd. Er werd gevraagd wat hij wilde bereiken in welke tijd. Het antwoord was letterlijk ‘dat is niet bepaald‘. Er zijn dus geen concrete doelstellingen, behalve dat het aantal deelnemende gemeentes moet stijgen van 40 naar 75 gemeentes. En er gaat wel heel veel gemeenschapsgeld naar toe. In 2012 26 miljoen, waarvan niemand weet waaraan dit is besteed. Ik neem dan ook aan dat er dit jaar geen persbericht komt dat ze het weer zo uitstekend hebben gedaan.

Doelstellingen zijn lastig maar je kunt het minstens proberen

Het is heel moeilijk om voor dit soort projecten heldere kwalitatieve en kwantitatieve gezondheidsdoelstellingen te formuleren. Maar als je er niet mee start, gaat dat ook nooit lukken. Als je daarin na 8,5 jaar nog niet bent geslaagd, lijkt het onwaarschijnlijk dat je dit in de toekomst wel zal lukken. Als je echt met hart en ziel betrokken bent bij het onderwerp overgewicht maak je als voorzitter plaats voor iemand die deskundig is op dit gebied en concrete stappen kan maken.

In het interview zegt  Paul Rosenmöller dat JOGG een bewezen effectieve methode is in veel landen. Ik schreef er al een blog over dat dit niets over de concrete effecten in Nederland hoeft te zeggen. De eetcultuur in landen als Frankrijk zijn niet vergelijkbaar met Nederland.

In het interview wordt ook het aanbod van producten op de Gezonde School genoemd als een effect dat zou zijn bereikt. Op de Gezonde School bestaat slechts 75% van het assortiment uit ‘gezonde’ producten. Vruchtensap valt onder de gezonde producten. Maar dat heeft geen/weinig voedingsstoffen en even veel kcal als frisdrank. Weinig gezonds aan dus. Wat echter nog belangrijker is, is de vraag welk percentage scholieren van hun budget besteden aan de gezonde producten. Je kunt het wel aanbieden, maar als het niet wordt verkocht is het project mislukt. Ik heb deze cijfers opgevraagd, maar die bestaan niet. Toch wordt er geconcludeerd dat het project geslaagd is. Hoe is dat nu mogelijk?

Overheidsgeld geïnvesteerd in project zonder doel

Mensen die wat minder kritisch lezen denken, door de juichende persberichten dat al dit soort projecten zinvol zijn. Maar dat weten we dus helemaal niet. Als we door willen gaan met dit soort projecten laten we er dan vanaf vandaag heldere doelstellingen aan hangen. Geen duidelijke doelstelling, dan geen project gefinancierd met overheidsgeld.