Vergelijken JOGG met Epode gaat voorbij aan cultureel besef

Wetenschappelijk onderzoek vind ik als klinisch epidemioloog uiteraard belangrijk. Maar je moet wel weten wat je onderzoekt om ook zinvolle conclusies te kunnen trekken uit een onderzoek. Daarvoor moet je op de eerste plaats ‘gewoon’ je gezonde verstand gebruiken. Soms wordt dat vergeten. Jammer, want je kunt je dan afvragen wat je hebt aan de resultaten van je onderzoek.

De eetcultuur in Frankrijk lijkt niet op die van Nederland

Soms worden appels met peren vergeleken. Dat kan niet zonder meer. Daarom is het ook zo vreemd dat Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) communiceert dat de conclusies van Epode ook van toepassing zijn voor JOGG. Epode is een gelijksoortig project als JOGG, maar dan in Frankrijk. De eetcultuur in Frankrijk is echter op geen enkele wijze te vergelijken met Nederland. Het lijkt daardoor zeer onwaarschijnlijk dat conclusies uit Frankrijk ook gelden voor de Nederlandse situatie. Waarom stelt niemand die vraag?

Ik ben wel eens als leiding van Nederlandse kinderen mee geweest op kinderkamp in Frankrijk. Voor Nederlandse begrippen was het zeker voor een kinderkamp fantastisch wat we dagelijks aten. De avondmaaltijd bestond uit drie zorgvuldig bereide gangen. Uiteraard kregen we er ook wat stokbrood bij. Dat stokbrood zei alles over het verschil in eetcultuur. De Franse kinderen aten de maaltijd met een klein beetje brood (zoals het bedoeld was). De Nederlandse kinderen aten niet of nauwelijks van de maaltijd en aten alleen maar wit stokbrood, tot afgrijzen van de Fransen.

Wat zijn de resultaten in Nederland

Laatst las ik een boek dat een uitstekend beeld geeft over de eetcultuur in Frankrijk: ‘French kids eat everything’. Mij lijkt het zeker na het lezen van het eerder genoemde boek dan ook zeer onwaarschijnlijk dat een project als Epode in Frankrijk de basis kan vormen voor een project in Nederland, terwijl de eetcultuur verschilt als de kleuren zwart en wit. Ik heb het Epode-rapport niet gelezen en wellicht staan dat best wat aardige uitgangspunten in. Toch zie ik liever heldere rapportages van de concrete resultaten van JOGG in Nederland. Dan kunnen we namelijk  vaststellen of het zinvol is om er nog langer geld in te steken. Misschien is dat zo, maar misschien is dan ook wel de conclusie dat gezondheidsgeld veel effectiever kan worden ingezet.