De feiten in plaats van meningen over supplementen

Vorige week was er een item van het tv-programma Kassa waarin de suggestie werd gewekt dat supplementen altijd overbodig zijn. In deze uitzending kwamen winkeliers en Martijn Katan aan het woord. Beide partijen zeiden zinnige dingen, maar ook onzinnige dingen. Wat het doel van dit item in Kassa was, was voor mij niet duidelijk. Helaas kwamen er weinig feiten aan de orde.

Daarnaast werd er deze week drie artikelen gepubliceerd in het blad “Annals of Internal Medicine” (van december 2013). In de media werd de suggestie gewekt dat supplementen totaal geen zin hebben. Maar hoe zit dat nu echt?

Uit de Voedsel Consumptie Peiling van het RIVM blijkt ondanks de aanbevelingen dat slechts twee procent van de Nederlanders dagelijks 200 gram groenten en twee stuks fruit eet. Dat betekent dat sowieso een deel van de Nederlanders te weinig vitamines en mineralen binnen krijgt.

 

Voedingsstoffen uit voeding hebben de voorkeur

Verder gelden de aanbevelingen alleen voor gezonde mensen. Zieke mensen hebben afhankelijk van de ziekte soms meer vitamines en mineralen nodig. Verder kan de opname verstoord zijn, waardoor er ook meer vitamines en mineralen moeten worden gegeten. Wat mij betreft heeft de inname via voeding de voorkeur. Maar supplementen kunnen individuele gevallen wel degelijk een goede aanvulling zijn.

Wat bleek uit de studies

Terug naar de publicaties van deze week. In de eerste studie werd gekeken naar het nut van het gebruik van een multivitamine bij een groep patiënten die al eerder een hartaanval hebben gehad. De kans op overlijden in de vitaminengroep was 11% lager, maar dit was statistisch niet significant. Dit zegt echter niets over het voorkomen van hart- en vaatziekten bij mensen die nog niet eerder een hartaanval hebben gehad.

In de tweede studie werden de effecten onderzocht van het gebruik van een multivitamine door mannelijke artsen van 65 jaar en ouder op achteruitgang van cognitieve vermogens. Er was geen verschil tussen diegene die een multi gebruiken en diegene die geen multivitamine gebruikte. Het ging om gezonde goed gevoede personen. Het is daarom niet vreemd dat een laag gedoseerde multi geen effect aantoont in deze groep. Deze conclusies kun je echter niet doortrekken naar de algemene bevolking.

In de derde studie zijn publicaties tussen 2005 en 2013 bekeken op de effecten van vitaminen- en mineralensupplementen en de kans op hart- en vaatziekten en kanker. Conclusie is dat er mogelijk een klein positief effect is.

Iedereen wil liever zijn eigen mening geven

Kortom: wat deze week in de media is gepubliceerd is helaas niet zo feitelijk, maar meer een mening. Er is een groep wetenschappers die per definitie tegen supplementen lijken te zijn. Ergens per definitie tegen zijn heeft echter niets met wetenschap te maken, maar met het geven van persoonlijke meningen. Wetenschap vraagt namelijk om een open onderzoekende houding.

Het is naar mijn mening niet zo handig dat het Voedingscentrum communiceert dat supplementen meestal geldverspilling zijn, terwijl dit niet uit de wetenschappelijke feiten blijkt.

Gert Schuitemaker van het Ortho Instituut schreef ten onrechte dat er een foutief meetinstrument is gebruikt. Waar hij dat op baseert weet ik niet. Dit is onjuist en geeft dus een verkeerd beeld.

Dit stuk is geen aanbeveling om in het wilde weg supplementen te gaan slikken. Probeer je voedingsstoffen op de eerste plaats uit voeding te halen.