Adviseren is luisteren en niet betuttelen

Vorige week is er een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) verschenen. Laagopgeleiden zouden ongezonder eten dan hoogopgeleiden. Op het moment dat een dergelijk rapport verschijnt, springt meteen weer de vettax als een duveltje uit een doosje. De mensen die werkelijk niets van voeding weten en daarom de illusie hebben dat een tax goed zou zijn voor de gezondheid én de mensen die bronnen moeten zoeken om het begrotingstekort te dichten zijn voor een dergelijke tax. Dan heb je ook nog tegenstanders. Die zijn gewoon tegen! Niet omdat ze ook maar iets van voeding weten, maar omdat ze vinden dat mensen niet betutteld mogen worden. Ik ben ook tegen, maar mijn belangrijkste reden is dat een vettax weinig met een gezond voedingspatroon te maken heeft. Vetten, met uitzondering van transvetten, passen namelijk uitstekend in een gezond voedingspatroon.  Bovendien heeft het verbieden van wat dan ook geen enkele zin voor het stimuleren van een gezondere levensstijl. Voor gedragsverandering is gelijkwaardigheid essentieel. Een goede therapeut beseft dat!

Gedrag verandert eerder als je luistert

Gedragsverandering bij mensen kun je bereiken door oprecht met respect naar mensen te luisteren en niet door ze als een klein kind te behandelen. Want dan komen mensen in opstand. Als je ze echter als volwassenen behandelt, bevorder je ook volwassen gedrag. Dat betekent dus als therapeut samen kijken tegen welke problemen iemand aanloopt bij het aanleren van nieuw (gezonder) gedrag. En samen onderzoeken hoe deze problemen overwonnen kunnen worden. Net zoals een consultant dat doet. Ooit gehoord dat een consultant betuttelend wordt genoemd? Nee, waarom is dat bij leefstijladviezen dan wel zo? Dat is begeleiding en dat heeft dus niets met betutteling te maken. Ik weet overigens uit ervaring dat mensen dat ook als steun en niet als betutteling ervaren. Het wordt wel betutteling als je mensen adviezen opdringt en niet zelf meer verantwoordelijk maakt voor hun eigen leven. Daar houdt niemand van.
En daarnaast ben ik er voor dat we de werkelijke waarde van voeding betalen. Dat betekent ook dat we kruissubsidies zo snel mogelijk de das om moeten draaien. Waarom accepteren we dit dan? Omdat voeding  meer business is dan gezondheid?