Vaccin: gaat blinde paniek ons redden?

Nee, natuurlijk moet je beslissingen over leven of dood niet nemen op basis van emoties. Ik ben voor het eerst echt bang dat we nooit meer uit deze ellende komen. Want in Nederland worden we niet bestuurd op basis van expertise maar persoonlijke politieke belangen. Iemand die het hardste roept krijgt gelijk. In de media wordt het slechts gemeld. Vragen worden nauwelijks gesteld. Waarom zou je?

Eerst de zorg

Het klinkt zo sympathiek: eerst de mensen in de zorg die zo hard zwoegen. Tuurlijk roepen veel mensen – zonder er zich verder in te verdiepen – dat dat een logische keuze is. Maar is dat ook zo? Volgens de Gezondheidsraad  komen zorgmedewerkers niet op de eerste plaats.

 

 

Functie van een vaccin

Een vaccin kan helpen om iemand zelf te beschermen tegen Corona. In dat geval is het handig als er te weinig vaccins zijn de meest kwetsbare groep het eerst te vaccineren. Dat zijn immers diegene die bij de huisartsen komen en op de IC belanden. Zo regel je dat de overbelasting van de zorg ook op de langere termijn afneemt.

Als voldoende mensen zijn gevaccineerd ontstaat groepsimmuniteit. Indirect beschermen de mensen met een vaccin dan ook de mensen zonder vaccin. Het virus kan  zich immers niet verspreiden als het grootste deel van de mensen er immuun voor is. Het percentage mensen dat gevaccineerd moet zijn om groepsimmuniteit te bereiken is volgens deskundigen zo’n 70%. Ik kan niet beoordelen of dat percentage juist is, maar het geeft een richting. Ik weet niet of dat waar is maar ik kan me voorstellen dat dit percentage hoger ligt bij een meer besmettelijke variant die nu is opgedoken.

Het vaccin van Pfizer

Het vaccin van Pfizer is vooral geschikt voor oudere en kwetsbare mensen.. Marion Koopmans zegt dat de effectiviteit van dit vaccin heel hoog is. Ook bij de mensen tussen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar. Dat is bij andere vaccinaties vaak minder het geval. Dit is precies de groep die nu veel zorg nodig heeft. Het is daarom belangrijk hen zo snel mogelijk te beschermen. Door een groot deel van de vaccins in eerste aan anderen te geven dan deze groep zullen er meer kwetsbare mensen ziek worden en vergis je niet dat de groei exponentieel is. De zorg raakt hierdoor onnodig veel meer belast.

In blinde paniek wil de zorg in het ziekenhuis nu eerst worden gevaccineerd, omdat ze het niet meer aan kunnen en de angst voor code zwart toeneemt. Dat is vast heel angstig, maar de beste beslissingen worden nooit genomen op basis van angst. Als er al zorgpersoneel zou moeten worden gevaccineerd dan lijkt het logischer om te starten o.a. met de huisartsen en de thuiszorg omdat die vermoedelijk vaker onbeschermd contact hebben met patiënten.

Overigens is nu nog niet duidelijk hoe lang je immuniteit als je zelf al Corona hebt gehad en ook niet hoelang het vaccin je beschermt om zelf ziek te worden. Of je als je gevaccineerd bent toch andere kunt besmetten is ook (nog) onbekend.

‘Omdat er nog steeds veel onduidelijk is over de immuniteit blijft de 1,5 m afstand voorlopig nog erg belangrijk’

Praktische knelpunten vaccin

Er moet goed geregistreerd worden wie welk vaccin wanneer heeft gekregen. Niet alleen om later nog de strategie aan te kunnen passen als er meer bekend is over het vaccin. Maar ook om bijwerkingen goed te kunnen registreren om te voorkomen dat we het zicht daarop kwijt raken. Ook moet duidelijk vastliggen bij de uitvoering wat de contra indicaties zijn om niet te vaccineren.

Omdat niet duidelijk is of het vaccin ook kan voorkomen dat je andere mensen besmet lijkt het niet logisch om met vaccinatie de adviezen over quarantaine voor zorgpersoneel te wijzigen. Om te voorkomen dat zorgpersoneel zelf de bron wordt van verspreiding.

‘Mensen met een vaccin extra rechten geven is onacceptabel als niet duidelijk is of ze nog steeds het virus kunnen we verspreiden. Dat is nu onbekend.’

Praktische knelpunten vaccin van Pfizer

Het moet bewaard worden 70 graden onder nul en gedistribueerd. Dat is oplosbaar, maar wel heel moeilijk als elke dag een ander besluit wordt genomen wie de doelgroep is.

Voor een goede effectiviteit moet het vaccin worden herhaaLd na drie weken.

Wie geeft er leiding?

In Nederland lijken we te doen wat diegene roept die de beste lobby heeft. Het kabinet heeft geen visie en hobbelt gewoon achter de publieke mening aan. En juist dat vind ik beangstigend. Besluiten moeten worden genomen door deskundigen op het gebied van vaccins en mensen die verstand hebben van logistiek. Niet op basis van emoties. Tevens vind ik het griezelig dat een groep artsen iets roept alleen vanuit het eigen perspectief. Adviezen moeten gebaseerd zijn op de belangen van ons samen. Door achter de lobby aan te rennen zitten we langer onnodig in een lockdown en overlijden er vermoedelijk meer mensen.

Martijn de Riet (die ik niet ken) schreef een helder draadje op twitter.

PS

Ik ben epidemioloog, geen vaccindeskundige, en een bezorgde burger die veel deskundigen volgt en zelf nadenkt. Ik hoop dat jij en de politiek dat ook doen Heb je (onderbouwde) aanvullingen/ verbeteringen? Dan hoor ik ze graag.