Boek Beter met voeding

Eindelijk heb ik even tijd om een stukje te schrijven over het boek  Beter met voeding van mevrouw Tjioe-America. Mevrouw Tjioe heeft al heel jong mijn interesse voor gezonde voeding gevoed en zij is dan ook mijn voorbeeld op welke wijze ik als therapeut zelf wil werken. Een gedegen voedingsadvies gebaseerd op recente kennis. Maar er is meer dan kennis. Niet alles is wetenschappelijk aan te tonen. Namelijk ook de levenskracht van voeding vormt een belangrijk onderdeel. Moeilijk aan te tonen maar met gebruik van een gewoon verstand toch eigenlijk ook wel logisch.

Geen medicatie nodig door een goed voedingspatroon en bewegen

Mijn vader had diabetes 2 en wilde daarvoor liever geen medicijnen gebruiken als dat niet nodig was. Hij kreeg een voedingsadvies van mevrouw Tjioe en heeft daarmee zijn medicijnengebruik tientallen jaren uit kunnen stellen (tot dat hij 80 was en helaas meer kwalen kreeg). Het hele gezin deed mee met het voedingsadvies. Zo at ik al van jongs af aan volgens de adviezen van mevrouw Tjioe. Zij legde hiermee de allereerste basis van mijn voedingskennis.

 

Maar ik wilde meer weten en ben daarom naar De Hogeschool voor Natuurgeneeskunde gegaan. Mevrouw Tjioe vond het goed voor het vakgebied dat een leergierig kritisch iemand zoals ik deze opleiding ging volgen. Ik vroeg haar tijdens mijn opleiding, voor wie zij respect had in het vak.  Ze noemde Henny de Lint. In de vervolgjaren kreeg ik les van Henny en van haar heb ik mijn gedegen kennis van het voedingsvak geleerd. Hierdoor is mijn passie voor het vak nog meer gegroeid. Ik wil deze graag met zoveel mogelijk mensen delen.

Terug naar het boek. Ik heb niet de intentie om het hele boek samen te vatten maar ik wil er enkele belangrijke conclusies uithalen. We lijken steeds gezonder maar het aantal chronisch zieken blijft stijgen. Veel ziektes hebben een nauwe relatie met voedings- en leefgewoonten. Door een ongezonde levensstijl verlopen uiteindelijk veel stofwisselingsprocessen onvolledig en gaan afvalstoffen zich ergens in het lichaam ophopen.

Biologisch actieve voeding

De Duitse wetenschapper Kollath heeft onderzoek gedaan naar tekorten in de voeding, veroorzaakt door industriële bewerking of raffinage. Hij onderscheidt ‘dode’ en ‘biologisch actieve’ voedingsmiddelen.  Een ‘biologisch actief’ voedingsmiddel bevat nog alle stoffen, zodat het in staat is tot leven.  Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een graankorrel in staat is om te kiemen. Biologische processen kunnen alleen met ‘biologisch actieve’ voeding volledig worden uitgevoerd. Als voedingsmiddelen worden gedenatureerd blijven slechts ‘dode’ voedingscomponenten over die voornamelijk met hun calorische waarde geschikt zijn als brandstof maar nauwelijks meer als bouwstof. Voorbeelden hiervan zijn suiker, witte bloem en gesteriliseerde melk.

Volgens Kollath bestaat een gezonde voeding uit meer stoffen dan nu via onderzoek kan worden aangetoond. Deze onbekende stoffen noemde hij ‘auxonen’.

Belangrijkste conclusies van Kollath
  • Een langdurig voedingspatroon met een teveel aan industrieel bewerkte producten leidt tot tekorten aan onmisbare stoffen in het lichaam
  • Tekorten, veroorzaakt door een dergelijke onvolwaardige voeding, leiden op termijn tot gezondheidsklachten
  • Het opbouwen van tekorten gaat zeer langzaam. Dit kan tientallen jaren duren doordat het lichaam aanvankelijk een flinke reservevoorraad heeft
  • Opgebouwde tekorten worden doorgegeven aan een volgende generatie en werken zo cumulatief
  • Bij elke volgende generatie leiden verder opgebouwde tekorten al op jongere leeftijd tot gezondheidsproblemen, doordat zij gestart zijn met een beperkte reservevoorraad
  • De meeste vitamines functioneren alleen in synergie met andere (soms onbekende) hulpstoffen
  • Ondanks de stand van de wetenschap moet er altijd rekening mee worden gehouden dat er nog onbekende stoffen in voeding kunnen voorkomen die onmisbaar zijn om gezond te blijven.

Dus

Eet zo onbewerkt mogelijk!

Wat zou het mooi zijn als meer mensen zich hierin zouden verdiepen. Dan zouden we al gezonder kunnen zijn door ‘gewone’ gezonde voeding. Ik hoop de komende jaren meer mensen te kunnen interesseren voor deze uitgangspunten.