Brief aan Hugo de Jonge

Hooggeachte heer De Jonge,

25 september had voor u een onvergetelijke dag moeten zijn. We zouden verlost zijn van zo goed als alle maatregelen en zelfs de anderhalve meter afstand zou niet meer nodig zijn en volgens u kwam dat door uw inzet. Maar dat pakte anders uit.

 

 

 

 

 

 

Dat terwijl u steeds stellig beloofde dat dit moment zou komen, als maar genoeg mensen gevaccineerd zouden zijn en u bleef daar halsstarrig aan vasthouden. 14 september zei u bijvoorbeeld: ‘Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe minder beperkende maatregelen er nodig zijn.’ Het percentage volledig gevaccineerden boven de 12 jaar is echter al hoog met zo’n 83 %. Er blijkt dus gezien de huidige cijfers meer nodig te zijn dan vaccineren.

In een pandemie kan het gebeuren dat verkeerde beleidskeuzes worden gemaakt, maar wat ik niet goed begrijp, is dat u niet erkent dat u te veel op de vaccins heeft vertrouwd. Nee, liever geeft u de schuld van het huidige zorginfarct aan niet-gevaccineerden. Dat is niet alleen niet eerlijk, maar is ook niet handig als u wil dat zij meewerken aan de basismaatregelen.

Ook ik als gevaccineerde voel steeds meer opstand. Dat komt niet omdat ik niet mee wil werken deze pandemie te bestrijden. Juist wel! Ik hield bijvoorbeeld nog steeds anderhalve meter afstand, toen u dat niet meer nodig vond. Ik merk dat dat steeds lastiger gaat, omdat inwoners van mijn woonplaats Haarlem het nut van de basisregels niet meer zo zien. Om dat te veranderen heb ik u nodig. Met uw metafoor van een marathon in de laatste persconferentie lijkt u te suggereren dat we bijna controle hebben over het virus, als nu alleen de niet-gevaccineerden zich maar even laten prikken. Het gevolg is dat een deel van de gevaccineerden hierdoor de basismaatregelen ook minder serieus neemt.

In de gezondheidszorg wordt iedereen op dezelfde manier geholpen; ook mensen die roken, ongezond eten, te veel drinken of gevaarlijke sporten beoefenen. Waarom wilt u in de maatschappij dat onderscheid wel gaan maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden? 12 november zei u dat het een houvast geeft, dat – dankzij die hoge vaccinatiegraad – niet meer voor iedereen dezelfde beperkingen hoeven te gelden. Dat begrijp ik niet, omdat gevaccineerden het virus ook kunnen verspreiden.

In de laatste persconferentie benadrukte u weer alleen de hoge effectiviteit van het vaccin tegen ziekenhuisopnames en lichtte u niet toe dat het vaccin veel minder werkzaam is tegen het verspreiden van het virus. Ik stoor me net als u bijzonder aan verdraaide cijfers, zoals u dat noemde in de laatste persconferentie. Maar juist u als demissionair minister zou het goede voorbeeld moeten geven en zelf ook geen halve waarheden moeten verspreiden.

Het is vast wel duidelijk dat ik weiger aan deze tweedeling mee te werken. Maar dat zou u ook moeten doen, want door de tweespalt die u veroorzaakt, zijn zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen minder bereid de basisregels te volgen. Terwijl we ook de niet-gevaccineerden broodnodig hebben om het aantal besmettingen fors te reduceren

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Als vrijwilliger bij de Luisterlijn weet ik als geen ander hoe graag mensen willen dat je gewoon met respect luistert naar hun verhaal. Ik weet hierdoor ook hoe moeilijk het soms kan zijn te luisteren naar een verhaal dat niet aansluit bij je persoonlijke visie. Maar ik heb ook ervaren hoeveel goodwill dat kan opleveren. Als u mensen serieus neemt denken ze graag zelf mee over oplossingen. Juist dat is nodig in een pandemie.

Hugo, wat is ervoor nodig dat u luistert naar mij en anderen die ervan overtuigd zijn dat we niet-gevaccineerden ook nodig hebben om code zwart te voorkomen?

Vriendelijke groet,
Liesbeth Oerlemans MSc

 

Eerder schreef ik dit opiniestuk voor Trouw.