Het dieet van Pelsser werkt dat echt?

De laatste maanden  wordt deze uitzending van EenVandaag over ADHD steeds weer opnieuw juichend gedeeld. Maar is het enthousiasme niet wat voorbarig? Hoewel mevrouw Pelsser in de Lancet publiceerde staan er toch nog steeds cruciale vragen open.

 

 

 

 

 

 

 

Er is nog te weinig bekend

Natuurlijk zou het geweldig zijn als ADHD kan worden beperkt door een dieet. En het zou kunnen dat een dieet een aspect kan zijn van de multicausale behandeling.  Maar of hier het dieet van Pelsser zinvol kan zijn weten we nog onvoldoende. En de titel van de uitzending is dus in ieder geval voorbarig.

Het vijf weken durende eliminatiedieet van Pelsser is gebaseerd het ‘few food’ dieet. Dit dieet bestaat uit enkele hypo-allergene voedingsmiddelen (rijst, kalkoen, lam, groenten, peer en water). Om het dieet voor zowel ouders als kind minder belastend te maken werd het strenge dieet aangevuld met specifieke en individueel bepaalde voedingsmiddelen, als aardappelen, fruit en tarwe. Als de niet-geblindeerde ouders na twee weken geen verbetering in het gedrag van hun kind zagen wordt het eliminatiedieet strenger door het geleidelijk aan  weg laten van de aanvullingen. Om voedingstekorten te voorkomen werd calcium gesuppleerd. De controlegroep kreeg instructies voor een gezonde voeding. Wanneer na vijf weken de ADHD-symptomen met minimaal 40% verbeterde, volgde de provocatiefase, waarin geleidelijk nieuwe voedingsmiddelen werden geïntroduceerd.

Wel zinvol?

Omdat er geen duidelijke controlegroep (met dezelfde kenmerken als de interventiegroep) is, is niet duidelijk of het complexe dieet wel zinvol is. De effecten kunnen ook komen doordat ouders en kinderen heel gestructureerd met voeding bezig zijn. En als daardoor het effect  ontstaat heeft een interventie die minder complex is dan die van Pelsser de voorkeur.

Er is nooit aangetoond dat kleur- en geurstoffen ADHD veroorzaken. Dat schrijft mevrouw Pelsser ook niet, maar is wel een visie die oneindig op internet wordt gedeeld. Mijn persoonlijke hypothese (niet bewezen!) is dat kinderen die veel ‘onzin’ eten een tekort aan voedingsstoffen hebben en daardoor ongewenst gedrag vertonen Je kunt het overigens niet omdraaien dat kinderen die ADHD hebben dus ongezond eten. Zoals bij heel veel onderzoek geldt voor dit onderzoek voorlopig nog steeds ‘we weten het niet, er is nog meer onderzoek nodig’. Mevrouw Pelsser doet voorkomen dat dit nu al anders ligt maar dat is niet gebaseerd op feiten.