De feiten van biologisch doen er niet toe. Of toch wel?

Gisteren zag ik een tweet “Amerikaanse kinderartsen: geen extra gezondheidseffect van biologische groente en fruit. Alle groente fruit even gezond“. Ik had het bericht in mijn geheugen opgeslagen, maar me er niet verder in verdiept. Een dag later op Facebook zag ik echter een bericht van de site van het AGF met de kop “Klinisch rapport American Academy of Pediatrics toont voordelen van biologisch“. Intrigerend, het leek over hetzelfde rapport te gaan, maar het had volstrekt tegengestelde conclusies. Ik ben daarom op zoek gegaan naar het oorspronkelijke bericht. Hier kun je het oorspronkelijke bericht lezen.

Ik moet toegeven dat het oorspronkelijke bericht ook wat warrig is. In de samenvatting en de keypoints staat iets anders dan in het stuk zelf.

 

 

Het bericht op  AGF, geeft een goede samenvatting van de voordelen van biologisch die in het rapport worden genoemd:

  • Lagere blootstelling aan beschermingsmiddelen
  • Lagere blootstelling aan resistente bacteriën
  • Hogere heilzame niveaus van voedingsstoffen, zoals vitamine C, fenolen en fosfor
  • Lagere niveaus van schadelijke stoffen zoals nitraten
  • Rendementen die vergelijkbaar zijn met die van conventionele landbouw-technieken, terwijl verontreiniging van het milieu vermeden wordt en het gebruik van fossiele brandstoffen lager ligt
  • Lagere blootstelling aan beschermingsmiddelen voor landarbeiders
  • Lagere totale milieu-impact dan de conventionele landbouw.

Er zijn kleine verschillen in het voordeel van biologisch maar er is wel meer onderzoek nodig.

In het oorspronkelijke rapport staat regelmatig iets anders

De laatste weken probeer ik zelf steeds vaker de oorspronkelijk onderzoeksrapporten te lezen en blijkt zeer regelmatig dat er gezegd wordt dat iets in een bepaald rapport staat en dan blijkt dat niet waar te zijn. Maar goed dat ik dat nu zelf leer beoordelen :-). Ik heb me afgevraagd waarom mensen bewust iets anders communiceren dan er in een rapport staat. Ik vermoed dat ik een reden heb gevonden. Vaak zijn mensen die dit soort berichten communiceren mensen die kennis hebben van voedselveiligheid. In Nederland zijn normen vastgesteld o.a. met betrekking tot residuen waarbij voedsel veilig wordt genoemd. Deze normen zijn streng.

Kies voor gezonde voeding

Waarom houden kinderartsen zich bezig met het wel of niet eten van biologische voeding? De meeste mensen (en waarschijnlijk geldt dat ook voor deze kinderartsen zelf) kunnen ook zonder dat ze direct biologisch gaan eten nog veel aan hun voedingspatroon verbeteren. Ik vermoed dat het deze boodschap is die ze voornamelijk uit wilden dragen. Met die boodschap ben ik het eens.

Ik eet zelf soms biologisch, soms niet. In mijn praktijk volg ik de wens van mijn cliënten. Ik adviseer niet heel actief om biologisch te eten. Niet omdat ik dat niets vind toevoegen. Wel omdat ik zie dat er nog veel andere vaak belangrijkere verbeteringen van het voedingspatroon mogelijk zijn.