Transparant communiceren over voeding

Ik ondersteun en adviseer graag bedrijven hoe ze transparant en eerlijk kunnen communiceren. Mijn perspectief is altijd het belang van de consument. Het lijkt wellicht dat dit een andere invalshoek is dan die van bedrijven. Dat is in mijn visie echter niet zo. Als bedrijf heb je er zeker in deze tijd belang bij echt oprecht naar je klant te luisteren, omdat dit je geloofwaardigheid versterkt. Je kunt hierdoor onnodig felle discussies, die vaak via sociale media worden gevoerd, voorkomen. Mijn kracht is om samen met bedrijven op zoek te gaan naar dat snijvlak waarbij het belang van de consument het belang van je bedrijf versterkt.

Consumenten praten veel over voeding, maar tegelijkertijd zie ik dat ze er te weinig van weten en onnadenkend hypes volgen. Daardoor zijn de keuzes vaak juist ongezonder in plaats van gezonder. Mijn missie is om consumenten te helpen zelf betere keuzes te maken. Dat doe ik enerzijds door zoveel mogelijk onderbouwde informatie te geven op basis waarvan je dan zelf kunt kiezen wat voor jou belangrijk is. Anderzijds wil ik de levensmiddelenindustrie stimuleren niet alleen een verhaal te vertellen dat wettelijk correct is. Nee, ik vind dat de consument meer mag verwachten.

Ik ga daarom graag in dialoog met de levensmiddelenindustrie en ik leer ze wat een dialoog daadwerkelijk is. Bij een dialoog gaat het namelijk niet over gelijk krijgen, maar over actief luisteren naar je stakeholders. De meeste mensen met kritische vragen willen niets oplossen. Ik wel! Ik vertel de levensmiddelenindustrie niet alleen wat me opvalt en beter kan, maar ga juist samen aan de slag om het verhaal naar consumenten oprecht en kloppend te maken. Ook denk ik graag mee hoe producten kunnen worden verbeterd.

Tot slot

Ik word in het boek Stakeholdermanagement van Paul Stamsnijder genoemd als voorbeeld hoe een individu een multinational kan beïnvloeden. Hierin wordt beschreven dat Appelsientje haar campagne eerder stopte, omdat ik opmerkte dat wat werd gecommuniceerd niet in lijn lag met de adviezen van de Gezondheidsraad.

In alles wat ik doe staat mijn missie om de consument juist te informeren centraal. Als je het belang van de consument schaadt, schaadt dit ook het vertrouwen in de geloofwaardigheid van je bedrijf. Ik heb zelf regelmatig klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en gelijk gekregen. Je zou kunnen denken dat ik dit als overwinning zie, maar eerlijk gezegd zie ik het meer als dieptepunt. Liever had ik samen met het bedrijf het probleem opgelost zodat een klacht niet nodig zou zijn geweest.