Hoe bouw je een merk? Zo dus niet!

Iedereen die mij volgt weet dat ik mij met hart en ziel heb ingezet voor Nederland Voedselland. Een project aanvankelijk betaald door de FNLI en praktisch uitgevoerd door communicatiebureau het Portaal. Maanden stak ik er belangeloos tijd in. Ik was steeds de katalysator die niemand durfde te zijn. Maar er gebeurde wel wat. Heel langzaam ontstond een merk dat probeerde de dialoog te voeren tussen de levensmiddelenindustrie en de consumenten.

Als je niet gratis wil werken stop je er toch mee!

Na een gesprek met de directeur van de FNLI, Marian Geluk, in februari vorig jaar stopte ik direct met mijn activiteiten. Het gevolg van de opmerking  ‘als je niet gratis wil werken stop je er toch mee!’ Daarna viel de dialoog stil bij Nederland Voedselland.

 

Waardering is geen vervanging voor betalen

Sinds 2019 is het geen project meer van de FNLI, maar heeft het Portaal het over genomen. We hadden dit jaar een paar keer contact. Er werd me meerdere malen expliciet toegezegd dat ik nu eindelijk een betaalde rol zou krijgen. Begin april bleek dat ineens toch weer een loze belofte. Wel vertelden ze me weer dat ze en anderen zo veel waardering voor me hadden. Alsof dat een vervanging is van geld. Ik ben enorm teleurgesteld.

Van dialoog naar digitaal PR-blaadje

Er gebeurde verder weinig meer. Tot de afgelopen week. Er vond een herlancering plaats. Het merk Nederland Voedselland stond ineens niet meer voor de dialoog, maar is een digitaal PR-blaadje geworden met feelgood-verhalen van sponsoren met een eigen agenda. Ik denk dat we al meer dan genoeg van dit soorten verhalen zien en dit het wantrouwen over bedrijven vooral vergroot. Zo vindt partner NZO veganisme een bedreiging voor hun omzet en moest een stuk over verminderen van vleesconsumptie worden verwijderd. Dat werd ook gedaan. Zoals steeds het geval is geweest, hebben de bedrijven vaak een eigen, deels verborgen agenda. Dat is niet zo erg als je dat beseft, maar die inhoudelijke voedingskennis is er niet/onvoldoende bij de redactie. De kans is daarom groot dat daar niet doorheen geprikt zal worden.

Zenden in  plaats van interactie

Verder zijn alle reacties bij de eerdere stukken op de website verwijderd. Blijkbaar is het zenden voortaan belangrijker dan de interactie. Een aantal van die stukken was niet erg sterk en door de reacties zag je de knelpunten. Die zijn nu niet meer zichtbaar en voor de lezer is dus onduidelijk wat er wel en niet klopt.

Je merk om zeep helpen

Het merk Nederland Voedselland stond voorheen voor de dialoog. Maar nu ineens voor zenden van PR-stukjes. Nu ben ik misschien ondanks mijn diploma NIMA-C niet de allerbeste merkenbouwer, maar ik denk wel te weten dat als je een nog relatief zwak merk een volstrekt andere richting geeft, je daarmee het merk om zeep helpt.

Disclaimer wat ik leerde

Ik heb door samenwerking met het Portaal geleerd hoe je een dialoog voert en wat het belang is van luisteren. Daar ben ik hen dankbaar voor. Maar ik heb helaas ook geleerd dat de meeste bedrijven helemaal geen dialoog willen. Dat roept bij mij wantrouwen op; als je niets te verbergen wil je dat toch graag uitleggen? Toch willen weinig bedrijven er zelf tijd in steken, tenzij hen dat op korte termijn meer geld oplevert. jammer, ik ken daar gelukkig wel goede uitzonderingen op.

PS

Ik geef het uiteraard nog niet helemaal op. Wil jij als bedrijf wel graag de dialoog voeren? Een echte dialoog? Ik doe graag mee. Wel betaald uiteraard dit keer.