Uitspraak Reclame Code Commissie over Steviafoods

Ik heb een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen (ongefundeerde) meningen  op de website van Steviafoods. Deze website is inmiddels veranderd. Mijn klachten gaan over de oude website. Naar mijn mening wordt ten onrechte gesteld dat Steviachocolade gezonder is dan andere chocolade. Ook vind ik het sowieso vreemd om chocolade gezond te noemen. Ik zal op de verschillende onderdelen van mijn klacht in gaan. Sorry is het een beetje een saaie juridische tekst maar zo werkt dat nu eenmaal bij claimwetgeving 🙂

Steviafoods voelde zich niet verantwoordelijk voor het merk Cavalier, waar de klacht over gaat. De Commissie acht Steviafoods wel verantwoordelijk, omdat de informatie over Cavalier ook op de website van Steviafoods staat vermeld.

 

 

Het gaat om de kcal van de chocolade en niet om die van stevia

De tekst om de homepagina is  ‘zorgeloos genieten, want stevia is een zoetmiddel van natuurlijke oorsprong, zonder calorieën, dat past in een gezonde en evenwichtige voeding’.  Naar mijn mening suggereert deze tekst dat de Steviachocolade in totaal minder kilocalorieën zou bevatten. De Reclame Code Commissie is dit niet met me eens. Met betrekking tot de mededeling ‘past in een gezonde voeding en evenwichtige voeding’, de commissie vindt dat dit voldoende op de zoetstof stevia slaat in plaats van de hele reep chocolade.

Maar dit geldt niet voor de zinsnede ‘genieten van Cavalier chocolade met zoetstoffen van Stevia is genieten met zorg voor je gezondheid’. Dit wekt  bij de gemiddelde consument de suggestie dat het gebruik van stevia het aantal kilocalorieën voor de gehele reep aanmerkelijk verlaagt. Een dergelijke voedingsclaim is alleen toegestaan als het aantal kilocalorieën minimaal 30% lager is. Dit is zeker niet het geval, het verschil is slechts zo’n 5%.

Ook steviachocolade bevat verzadigd vet

Bij het kopje ‘betere vetten’ staat ‘teveel is nooit goed’ en ‘het percentage verzadigde vetzuren in onze voeding is namelijk veel te hoog’. Dit wekt volgens de Commissie de suggestie dat de chocolade van Cavalier arm is aan verzadigde vetzuren. Deze claim is alleen toegestaan als het totaal van verzadigde vetzuren en transvetzuren in het product niet groter is dan 1,5 gram/100 gram en maximaal 10% van de energetische waarde daarvan afkomstig is. Steviafoods heeft niet kunnen aantonen dat dit zo is. Deze tekst op hun website moet dus ook worden aangepast.

De pagina ‘verrijkt met vezels’ suggereert voor de gemiddelde consument dat deze gunstige effecten ook gelden voor Cavalier chocolade.  Dit mag op basis van claimwetgeving alleen worden gezegd indien het vezelgehalte van het product minimaal 6 g/100g of 3 g/100 kcal bedraagt. Dit is niet aangetoond, derhalve is er sprake van een onjuiste claim*. Ook mag Cavalier niet claimen dat de chocolade het cholesterol verlaagt en beschermt tegen hart- en vaatziekten. De commissie is van mening dat ‘verrijkt met vezels’ misleidend en daardoor oneerlijk is.

Op de website staat ook een pagina met een algemene tekst over glycemische index. De informatie sec is niet onjuist. Er is echter onduidelijk wat deze tekst met de chocolade te maken heeft. Het kan echter dat de gemiddelde consument hierdoor tot een besluit kan worden gebracht  dat hij anders niet had genomen. Daarom acht de Commissie de uiting misleidend en oneerlijk.

Chocolade is lekker maar niet gezond

Op de pagina ’geloof niet alles wat wordt gezegd’ staat ‘verscheiden mythes beweren dat het eten van chocolade niet al te goed is voor de gezondheid. Zo zou het ondermeer gaatjes in de tanden, acne, allergie en migraine veroorzaken, de cholesterol verhogen, het gewicht laten toenemen en zou het de lever aantasten en verslavend zijn. Verscheidene studies tonen echter aan dat bovenstaande stellingen niet blijken te kloppen’.  Volgens de Commissie wordt niet absoluut gesteld dat chocolade gezond is. De Commissie is van mening dat deze tekst wel is toegestaan. Ik blijf van mening dat ze suggereren dat chocolade gezond zou zijn, zonder dat ze dit degelijk onderbouwen.

Kortom: Steviafoods is niet een fabrikant om als consument op te bouwen. Je hebt geen flauw idee of hun communicatie ergens op gestoeld is of niet. Of ze nu bewust de claims aan hun laars hebben gelapt of dat ze werkelijk geen idee hebben hoe de claimwetgeving in elkaar zit, weet ik niet. Dat maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit. Ik vind dat je van een fabrikant mag verwachten dat professionaliteit hoog in het vaandel staat. Helaas voor Steviafoods geldt dit niet! Ze hebben 27 juni hun tekst ook nog niet aangepast. Ook dat vind ik een kwalijke zaak. Ze weten nu toch dat de tekst niet is toegestaan. Waarom passen ze dat niet direct aan? Zou het kunnen dat er dan minder verkocht gaat worden? Gelukkig wordt mijn blog goed gelezen, dus zal de juiste informatie toch voldoende consumenten bereiken.

Er mag nog 10 dagen beroep worden aangetekend tegen deze beslissing. Ik vermoed echter niet dat Steviafoods en/of Cavalier nu ineens wel de juiste informatie aan kan leveren. Ze zijn in beroep gegaan, maar ik verwacht gezien hun onderbouwing niet dat ze gelijk zullen krijgen.

* Inmiddels (ik weet dit sinds 21 maart 2013) heeft de KOAG/KAG vastgesteld dat het vezelgehalte voldoet aan de wetgeving en dat de claim ‘verrijkt met vezels’ dus wettelijk is toegestaan. Wat je er als burger aan hebt weet ik niet heel goed. Want vezels haal je uiteraard liever uit groenten en fruit in plaats  van chocolade.